Nieruchomość komercyjna ma charakter nie mieszkalny i jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej. Do grona typowych nieruchomości komercyjnych można zaliczyć biurowce, hale magazynowe, place składowe, place postojowe i manewrowe, lokale handlowe, centra handlowe, i magazyny handlowe. Nieruchomości te mogą być przedmiotem najmu, a założeniem nieruchomości komercyjnej jest generowanie, przynoszenie dochodu.

Natomiast nieruchomości niekomercyjne będą to obiekty kościelne utrzymywane przez wiernych, ale już nie cmentarze oraz budynki kościelne wykorzystywane na cele niepublicznej edukacji. Za niekomercyjne uznać należy także nieruchomości szpitali, szkół i uczelni publicznych, sal gimnastycznych i obiektów sportowych utrzymywanych przez samorządy, służących rekreacji i wypoczynkowi lokalnej społeczności.