Nieruchomości lokalowe są kolejnym rodzajem w dziedzinie nieruchomości. Powstają one na podstawie ustawy o własności lokali. Nieruchomość lokalowa może być lokalem mieszkalnym lub lokalem o innym przeznaczeniu. By powstała własność nieruchomości lokalowej niezbędny jest wpis tej własności w księdze wieczystej. Lokale mieszkaniowe muszą spełniać następujące wymogi takie jak składanie się z izby lub kilku izb, które są położone w obrębie budynku lub mieszkania. Muszą posiadać trwałe ściany.

Pomieszczenia wchodzące w skład lokalu muszą spełniać wymogi dla ludzi, którzy będą tam na stałe zamieszkiwali. Wszystkie pomieszczenia, które składają się na lokal muszą służyć zaspokajaniu określonych potrzeb ludzkich. Często w budynkach obok mieszkań mogą występować lokale użytkowe, które są przeznaczone pod określoną działalność gospodarczą lub usługową. Zdarza się, iż do danej nieruchomości przynależy też garaż, który może być częścią nieruchomości wspólnej lub samodzielnym lokalem. Nabywca kupuje udział w nieruchomości lokalowej z prawem do korzystania z określonego miejsca postojowego