Warto wynająć mieszkanie osobom, które znamy lub ludziom polecanym przez naszych znajomych i raczej nie podpisywać umowy z najemcą, co, do którego nie jesteśmy przekonani, że będzie najemcą godnym zaufania. Do podpisania umowy najmu mieszkania potrzebny jest dowód osobisty oraz NIP. Każda umowa najmu powinna określać wszystkie istotne postanowienia podmiotowe i przedmiotowe dotyczące najmu. Umowa najmu nieruchomości powinna zawierać datę i miejsce zawarcia umowy, oznaczenie stron umowy najmu mieszkania, opis przedmiotu najmu, wysokość czynszu oraz termin i sposób zapłaty. Jeżeli najemca będzie dokonywał osobiście opłat za media to również musi być uwzględnione w umowie.

Właściciel ma prawo wymagać od najemcy, aby utrzymywał on wynajmowane mieszkanie we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym co również powinno być uwzględnione w umowie oraz wszelkie prace związane z odnowieniem mieszkania. Istotną rzeczą jest również czas trwania najmu i okres wypowiedzenia umowy