Nieruchomość inwestycyjna wedle prawa to nieruchomość (grunt, budynek, lub część budynku bądź też oba te elementy), które właściciel lub leasingobiorca traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki. Dla niektórych ludzi w dzisiejszych czasach nieruchomości są bardzo dobrymi i dochodowymi inwestycjami.

Osoby, które posiadają środki finansowe inwestują w zakup nieruchomości, by te z czasem przynosiły zyski. Agencje nieruchomości mają bardzo bogaty i różnorodny wybór zarówno mieszkań, domów oraz działek o różnych wysokościach standardu. Cena uzależniona jest nie tylko od standardu, ale również od metrażu powierzchni i lokalizacji. Nieruchomości w centrum dużych miast są o wiele kosztowniejsze i cenniejsze niż te położone na obrzeżach. Jednak domy jednorodzinne bardzo rzadko są przedmiotem inwestycji.