Nieruchomości gruntowe są jedną z podstawowych grup nieruchomości. Zdarza się, że znajdują się na nich i są trwale z nimi związane budynki, inne urządzenia i roślinność. Mogą być one nie tylko aktem własności, ale również wynajmu czy dzierżawy. Nieruchomości gruntowe dzielimy na dwie podstawowe grupy. Szczególnym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna. Nieruchomość gruntowa to nie rodzaj, a sposób jej użytkowania, który decyduje o jej zakwalifikowaniu do tej grupy.

Kolejną grupą nieruchomości gruntowej jest nieruchomość leśna. Nieruchomością leśna nazywamy grunt, którego powierzchnia wynosi co najmniej 0,1ha. Powierzchnia ta jest pokryta roślinnością leśną, drzewami, krzewami oraz runem leśnym. Grunta związane z gospodarką leśną typu budynki, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także parkingi leśne i urządzenia turystyczne są również kwalifikowane jako nieruchomość leśna.