Miesiąc: maj 2019

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości oraz obiekty budowlane takie jak grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania stanowi dla gruntów stanowi powierzchnia gruntu, dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa budynku. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast zwolnione od podatku od nieruchomości są budowle kolejowe, budowle portowe, budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części...

Czytaj więcej

Giełda nieruchomości

Kupno nieruchomości dla wielu wydaje się być sprawą niezwykle trudną i najeżoną niebezpieczeństwami. Przy odrobinie ostrożności jednak kupno mieszkania czy domu przyjdzie nam łatwością. Minęły już czasy gazetowych ogłoszeń. Przede wszystkim – zdaj się na fachowców. Zauważ, że oferty prywatne, niegdyś bardzo popularne, praktycznie zanikają. Bo pośrednik gwarantuje bezpieczeństwo transakcji obu stronom. Jeśli zdecydujemy, że dokonujemy zakupu od pośrednika to musimy przeanalizować dostępne na rynku oferty sprzedaży lokali. Najlepiej wybrać się do danej firmy i będąc na miejscu zapytać o licencję pośrednika w sprzedaży nieruchomości. Każda firma świadcząca takie usługi, musi mieć w swoich szeregach osobę z takim dokumentem....

Czytaj więcej

Nieruchomość spełnieniem marzeń

Domy i mieszkania są jedną z większych grup, które występują na naszym rynku. Nieruchomości te obejmują dużą grupę obiektów, zarówno bezpośrednio użytkowanych, jak i przeznaczonych na wynajem. Są to domy jednorodzinne wolno stojące, w zabudowie zwartej i domy wielorodzinne. Posiadanie własnego domu, mieszkania czy działki dla wielu ludzi jest marzeniem. Niestety nie każdy może pozwolić sobie na takie dobro, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy chcą rozpocząć życie na własny rachunek i założyć gospodarstwo domowe. Na dwa sposoby można zostać posiadaczem mieszkania. Nieruchomości można wynająć lub zakupić. Niestety w drugim przypadku poniesiemy wyższy koszt. Jeżeli zdecydujemy się na zakup przez biuro...

Czytaj więcej

Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomość inwestycyjna wedle prawa to nieruchomość (grunt, budynek, lub część budynku bądź też oba te elementy), które właściciel lub leasingobiorca traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki. Dla niektórych ludzi w dzisiejszych czasach nieruchomości są bardzo dobrymi i dochodowymi inwestycjami. Osoby, które posiadają środki finansowe inwestują w zakup nieruchomości, by te z czasem przynosiły zyski. Agencje nieruchomości mają bardzo bogaty...

Czytaj więcej

Nieruchomości komercyjne i niekomercyjne

Nieruchomość komercyjna ma charakter nie mieszkalny i jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej. Do grona typowych nieruchomości komercyjnych można zaliczyć biurowce, hale magazynowe, place składowe, place postojowe i manewrowe, lokale handlowe, centra handlowe, i magazyny handlowe. Nieruchomości te mogą być przedmiotem najmu, a założeniem nieruchomości komercyjnej jest generowanie, przynoszenie dochodu. Natomiast nieruchomości niekomercyjne będą to obiekty kościelne utrzymywane przez wiernych, ale już nie cmentarze oraz budynki kościelne wykorzystywane na cele niepublicznej edukacji. Za niekomercyjne uznać należy także nieruchomości szpitali, szkół i uczelni publicznych, sal gimnastycznych i obiektów sportowych utrzymywanych przez samorządy, służących rekreacji i wypoczynkowi lokalnej...

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze

    Senator II

    Architektura wnętrz