Miesiąc: maj 2019

Nieruchomości lokalowe

Nieruchomości lokalowe są kolejnym rodzajem w dziedzinie nieruchomości. Powstają one na podstawie ustawy o własności lokali. Nieruchomość lokalowa może być lokalem mieszkalnym lub lokalem o innym przeznaczeniu. By powstała własność nieruchomości lokalowej niezbędny jest wpis tej własności w księdze wieczystej. Lokale mieszkaniowe muszą spełniać następujące wymogi takie jak składanie się z izby lub kilku izb, które są położone w obrębie budynku lub mieszkania. Muszą posiadać trwałe ściany. Pomieszczenia wchodzące w skład lokalu muszą spełniać wymogi dla ludzi, którzy będą tam na stałe zamieszkiwali. Wszystkie pomieszczenia, które składają się na lokal muszą służyć zaspokajaniu określonych potrzeb ludzkich. Często w budynkach...

Czytaj więcej

Nieruchomości mieszkaniowe

Nieruchomości mieszkaniowe są jedną z większych grup, które występują na naszym rynku. Nieruchomości te obejmują dużą grupę obiektów, zarówno bezpośrednio użytkowanych, jak i przeznaczonych na wynajem. Są to domy jednorodzinne wolnostojące, w zabudowie zwartej i domy wielorodzinne. W tej grupie znajdziemy nieruchomości budowane zarówno z myślą o zabezpieczeniu własnych potrzeb, jak i z myślą o zysku, na wynajem lub sprzedaż. Na dwa sposoby można zostać posiadaczem mieszkania. Nieruchomości można wynająć lub kupić. Niestety w drugim przypadku poniesiemy wyższy koszt. Jeżeli zdecydujemy się na zakup przez biuro nieruchomości oni z chęcią pomogą w załatwieniu wszelkich dokumentacji. W przypadku, gdy nie...

Czytaj więcej

Nieruchomości gruntowe

Nieruchomości gruntowe są jedną z podstawowych grup nieruchomości. Zdarza się, że znajdują się na nich i są trwale z nimi związane budynki, inne urządzenia i roślinność. Mogą być one nie tylko aktem własności, ale również wynajmu czy dzierżawy. Nieruchomości gruntowe dzielimy na dwie podstawowe grupy. Szczególnym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna. Nieruchomość gruntowa to nie rodzaj, a sposób jej użytkowania, który decyduje o jej zakwalifikowaniu do tej grupy. Kolejną grupą nieruchomości gruntowej jest nieruchomość leśna. Nieruchomością leśna nazywamy grunt, którego powierzchnia wynosi co najmniej 0,1ha. Powierzchnia ta jest pokryta roślinnością leśną, drzewami, krzewami oraz runem leśnym. Grunta związane...

Czytaj więcej

Co to jest nieruchomość?

Nieruchomościami nazywamy części powierzchni ziemi, które stanowią przedmiot własności, chodzi o grunty. Nieruchomości to również budynki trwałe z gruntem lub części budynków. Każda nieruchomość jest zapisana w księdze wieczystej. Księgi te prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. W naszym Polskim systemie prawnym wyróżniamy trzy główne rodzaje nieruchomości, które dzielimy na nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe oraz części budynków, określane są jako nieruchomości lokalowe. Mogą posiadać status własnościowy bądź wynajmu czy też dzierżawy. Wszystko zależy od wielkości posiadanych środków pieniężnych. Należy pamiętać, iż atrakcyjna nieruchomość to bardzo dobre źródło dochodu. W dobie XXI wieku nieruchomości są bardzo dobrymi inwestycjami....

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze

    Senator II

    Architektura wnętrz